Lenvik, Dag. 1990. “Flokkstrukturering - Tiltak for lønnsom Og Ressurstilpasset Reindrift (Herd Structure and Production)”. Rangifer 10 (4):21-35. https://doi.org/10.7557/2.10.4.908.