Eriksson, Olof, and Tuomo Raunistola. 1990. “Markbearbetning och renbete. Information om pågående undersökning”. Rangifer 10 (4):36. https://doi.org/10.7557/2.10.4.909.