Skjenneberg (ed.), S. (1993) “Vacancy NOR’s secretary; Svensk renforskarförening”, Rangifer, 13(3), p. 181. doi: 10.7557/2.13.3.1113.