Rehbinder, C., Bær, L. A., Westerling, B. and Skjenneberg, S. (1997) “Magnus Nordkvist - Sweden’s first reindeer veterinary surgeon”, Rangifer, 17(3), pp. 103–104. doi: 10.7557/2.17.3.1360.