SaraO. K. (1999) “Utviklingstrekk - samarbeide over landegrensene”, Rangifer, 19(4), pp. 13-22. doi: 10.7557/2.19.4.1588.