Pedersen, R. (1999) “Reindriftsforvaltningen i Norge”, Rangifer, 19(4), pp. 77–80. doi: 10.7557/2.19.4.1600.