OskalA. I. (1999) “Tradisjonelle vurderinger av livdyr”, Rangifer, 19(4), pp. 121-124. doi: 10.7557/2.19.4.1605.