Haugerud (ed.), R. E. (2005) “NOR-stipend 2006; NORs 14. forskningskonferanse om rein og reindrift 2006; SESAMs konferanse om grenseoverskridende reindrift 2005”, Rangifer, 25(3), pp. 105–106. doi: 10.7557/2.25.3.1744.