Haugerud, R. E., Danell, Öje, Danielsen, I. and Nieminen, M. (2009) “Sven Skjenneberg”, Rangifer, 29(1), p. iii. doi: 10.7557/2.29.1.207.