Editor, E. (1981) “Reisestipendier”, Rangifer, 1(1), p. 53. doi: 10.7557/2.1.1.392.