Sven Skjenneberg, S. (1982) “Nytt fra NOR - News”, Rangifer, 2(2), p. 52. doi: 10.7557/2.2.2.407.