Editor, E. (1982) “Lennart Lundmark; Uppbörd, utarmning, utveckling. Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule Lappmark”, Rangifer, 2(2), p. 47. doi: 10.7557/2.2.2.415.