Skjenneberg, S. (1982) “Report: Tamreinen på Grønland”, Rangifer, 2(1), pp. 49–50. doi: 10.7557/2.2.1.425.