Skjenneberg, S. (1982) “Report: Villrein i Norge”, Rangifer, 2(1), p. 50. doi: 10.7557/2.2.1.426.