Skjenneberg, S. (1982) “Reports: Rein og rovdyr”, Rangifer, 2(1), pp. 50–51. doi: 10.7557/2.2.1.427.