SkjennebergS. (1982) “Report: Vegetasjonskart”, Rangifer, 2(1), p. 51. doi: 10.7557/2.2.1.429.