Skjenneberg, S. (1982) “ Reinbeiteplanter tidlig i beitesesongen”., Rangifer, 2(1), p. 52. doi: 10.7557/2.2.1.430.