Nordkvist, M. (1982) “Renforskning i Norden”, Rangifer, 2(1), pp. 53–54. doi: 10.7557/2.2.1.432.