Skjenneberg, S. (1982) “Reisestipend”, Rangifer, 2(1), p. 55. doi: 10.7557/2.2.1.434.