Rognmo, A., Markussen, K. A., Jacobsen, E. and Blix, A. S. (2013) “Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse”, Rangifer, 2(1-App), pp. 102–106. doi: 10.7557/2.2.1-App.447.