Sara, O. K. (2013) “Program og åpning av konferansen”, Rangifer, 2(1-App), pp. 1–3. doi: 10.7557/2.2.1-App.449.