Skjenneberg (ed.)S. (1983) “Forskningsnytt, IV Reindeer/Caribou Symposium, NOR-info”, Rangifer, 3(1), pp. 50-52. doi: 10.7557/2.3.1.469.