Skjenneberg (ed.)S. (1984) “Trykkfeil - Erratum in Rangifer 1983, 3 (2): 19-28”, Rangifer, 4(1), p. 56. doi: 10.7557/2.4.1.492.