Skjenneberg (ed.), S. (1984) “Samnordisk reinforskningskonferanse, Kongsvold 1984”, Rangifer, 4(2-App), pp. i-ii+1. doi: 10.7557/2.4.2-App.512.