SparrevikE. (1984) “Kvantitativa undersökningar av några trädlavsarter tilhörande släkterna Alectoria och Bryoria”, Rangifer, 4(2-App), pp. 42-43. doi: 10.7557/2.4.2-App.513.