RydbergA. (1984) “Rapport från resultat av preliminära sammanställningar av pH-mätning och smakbedömning av renkött under slaktsäsongen 1983-84”, Rangifer, 4(2-App), pp. 74-87 . doi: 10.7557/2.4.2-App.518.