Nieminen, M. and Pokka, A. (1984) “Försök till utfodring av renar under vinter 1981 och 1982”, Rangifer, 4(2-App), p. 98. doi: 10.7557/2.4.2-App.522.