Nieminen, M. (1984) “Utveckling och prövning av nödutfodring av renar under vintern 1984”, Rangifer, 4(2-App), p. 99. doi: 10.7557/2.4.2-App.523.