Skjenneberg (ed.), S. (1985) “1) Stress hos tamrein 2) Arbeidsgruppe om forskning”, Rangifer, 5(1), pp. 35–37. doi: 10.7557/2.5.1.534.