Nieminen, M. (1985) “Reinens gevir - vekst og betydning. En oversikt”, Rangifer, 5(1), pp. 26–32. doi: 10.7557/2.5.1.538.