Rahola, T. and Rissanen, K. (2010) “Tjernobyl-olyckans inverkan på näringskedjan lav - ren - människa i Finland”, Rangifer, 6(1-App), p. 34. doi: 10.7557/2.6.1-App.596.