HoveK. (1986) “Foring som hjelpemiddel for reduksjon av cesium-innholdet i kjøtt. Resultater fra forsøk med sau, geit og rein”, Rangifer, 6(1-App), pp. 48-50. doi: 10.7557/2.6.1-App.601.