Bye, K. (1986) “Situasjonen i Norge etter Tsjernobyl og tiltak som iverksettes”, Rangifer, 6(1-App), pp. 65–69. doi: 10.7557/2.6.1-App.604.