Nilssen, A. C. and Anderson, J. R. (1986) “Reinens hud- og svelgbrems (Oedemagena tarandi L. og Cephenemyia trompe Modeer), økologi og atferd”, Rangifer, 6(1-App), pp. 74–75. doi: 10.7557/2.6.1-App.608.