Heggstad, E., Bø, E. and Lenvik, D. (1986) “Behandling av reinkalver med ivermectin første levehøst. Effekt på levendevekter andre levehøst”, Rangifer, 6(1-App), pp. 77–79. doi: 10.7557/2.6.1-App.610.