Tømmervik, H. (1986) “Arealplanlegging i reindriften ved hjelp av satellittdata og geografiske informasjonssystemer”, Rangifer, 6(1-App), pp. 89–92. doi: 10.7557/2.6.1-App.613.