Tømmervik, H. and Lauknes, I. (2010) “Noen erfaringer med bruk av satellittdata i kartlegging av reinbeiter, Dividal, Kautokeino og Pasvik”, Rangifer, 6(1-App), p. 93. doi: 10.7557/2.6.1-App.614.