Skjenneberg (ed.)S. (1986) “Deltakere - List of participants”, Rangifer, 6(1-App), pp. 120-123. doi: 10.7557/2.6.1-App.633.