Bye, K. (1988) “Radioaktivitet i tamrein og på beite i Norge. Statusrapport”, Rangifer, 8(2), p. 5. doi: 10.7557/2.8.2.740.