Åhman, G., Åhman, B. and Rydberg, A. (1988) “Tjernobyl och rennäringen - Lägesrapport från Sverige”, Rangifer, 8(2), pp. 7–19. doi: 10.7557/2.8.2.742.