Eikelmann, I. M. H. (1988) “Sesongvariasjon av radioaktivitet i rein. Foreløpig rapport”, Rangifer, 8(2), pp. 20–23. doi: 10.7557/2.8.2.743.