Blix, A. S. (1988) “Forsøk på begrensninger av skadevirkninger på rein forårsaket av radioaktivt nedfall”, Rangifer, 8(2), p. 24. doi: 10.7557/2.8.2.744.