Rydberg, A. (1988) “Effekten av tillskottsutfodring på renens cesiuminnehåll”, Rangifer, 8(2), pp. 25–27. doi: 10.7557/2.8.2.745.