Rydberg, A. (1988) “Cesiumhalten i olika styckninsdelar från ren”, Rangifer, 8(2), pp. 28–31. doi: 10.7557/2.8.2.746.