Tyler, N. and Skogland, F. innlegg v/ T. (1988) “Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst”, Rangifer, 8(2), pp. 57–63. doi: 10.7557/2.8.2.752.