Bye, K. (1988) “Forskningsrapporter og planer - Norge”, Rangifer, 8(2), pp. 83–84. doi: 10.7557/2.8.2.763.