Skjenneberg (ed.), S. (1990) “5th Nordic Workshop on Reindeer Research, 30 October - 2 November 1989, Oulo, Finland. 5. nordiske reinforskermøte, 30 oktober - 2 november 1989, Oulu, Finland.”, Rangifer, 10(4), pp. 1-73. doi: 10.7557/2.10.4.899.