Sletten, H. (1990) “Fóring av rein. Norske erfaringer. (Reindeer feed in Norway).”, Rangifer, 10(4), pp. 10-12. doi: 10.7557/2.10.4.902.