Lenvik, D. (1990) “Flokkstrukturering - tiltak for lønnsom og ressurstilpasset reindrift (Herd structure and production)”, Rangifer, 10(4), pp. 21–35. doi: 10.7557/2.10.4.908.