Eriksson, O. and Raunistola, T. (1990) “Markbearbetning och renbete. Information om pågående undersökning”, Rangifer, 10(4), p. 36. doi: 10.7557/2.10.4.909.